Skolavslutning

Plats: I klassrummet

18 december

Tid: 15:30– 16:30