Skolavslutning

Plats: I klassrummet

18 december

Tid: 15:30–16:30