Skolavslutning

Plats: S:t Pers kyrkan vid Kvarngärdesskolan

9 juni

Tid: 08:30– 12:00

08:30 Förskolan, Åk 1 och BLIC 1, Juniorclass
09:30 Åk 5 och BLIC 5-9, FBK
10:45 Åk 2-4 och BLIC 2-4