Om våra tvåspråkiga klasser

Tvåspråkiga klasser, BLIC, åk F-9
Våra BLIC-klasser riktar sig till elever som är tvåspråkiga (svenska och engelska) vid den tidpunkt då de börjar skolan. Våra elever har engelska som dagligt umgängesspråk i hemmet innan de ansöker till BLIC. 

Våra tvåspråkiga klasser har lärare i engelska som antingen växt upp i engelsktalande länder eller som har bott och arbetat där i flera år. All undervisning i förskoleklass och i årskurs 1 är på engelska.
Från årskurs 2 till årskurs 9 utökas andel svenska så att elevernas totala undervisningstid sker minst 50 procent på svenska.
På högstadiet erbjuds våra elever läsa Cambridge classes i matematik och NO och även Spetsengelska. Skolan är också medlem i det internationella nätverket ECIS, European Council of International Schools

Engelsk klass åk 1-4
Vår engelska klass är för elever i årskurs 1-4. Eleverna i denna klass har ingen förkunskap i svenska, och de är bara här för att stanna för en kort begränsad tid. Elever vars föräldrar forskar vid universitetet prioriteras till denna klass.

Sök till BLIC-klass/Engelsk klass
Om ditt barn är tvåspråkigt är du välkommen att söka till våra BLIC-klasser.  Om ditt barn inte kan svenska och ska stanna i Sverige under en kort begränsad tid kan du söka till engelska klassen. Till båda dessa klasser söker du via detta formulär:  Application to Bilingual Class or English Class.

Om en plats finns ledig så blir du kontaktad inom kort. Om ingen plats finns ledig vid tidpunkten för ansökan så kontaktar skolan dig inte förrän plats finns. Om/när du erbjuds en plats, måste du också ansöka via
Mitt skolval.

Om du har frågor om BLIC-klasserna är du välkommen att kontakta biträdande rektor Anna Jones.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Om våra tvåspråkiga klasser